Overslaan en naar de inhoud gaan
Menu

Wij zijn Dimence

Samen veerkrachtig

Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen. Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren iedere dag van elkaar, zodat we het morgen beter kunnen doen. We werken samen met iedereen die kan helpen dit doel te verwezenlijken.

Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling van onze cliënten doen wij ons uiterste best om je het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat zij de moeite waard zijn. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Als medewerker bij Dimence werk je met hart en ziel in de ggz, en sta je midden in de maatschappij.

Kortom, als Dimence willen wij:

  • Bijdragen aan een mentaal veerkrachtige samenleving;
  • Mentale gezondheid versterken;
  • Deskundige en vitale medewerkers.

Samenwerkingen

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Dimence neemt binnen de Dimence Groep deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Hierin werken verschillende partijen samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.

Twomorrow 

Sinds januari 2020 werkt Dimence samen met Twomorrow bij de internationaal erkende methode IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Cliënten worden hierbij begeleid naar betaald werk. Door de samenwerking kunnen meer mensen aan een baan geholpen worden dan voorheen.

Vriendendiensten Deventer

De samenwerking met Vriendendiensten Deventer is erop gericht om andere problemen in het leven van patiënten en cliënten aan te pakken, die een negatieve invloed hebben op hun mentale gezondheid. Denk hierbij aan problemen op het gebied van financiën, huisvesting, sociale relaties en werk.

GEM Deventer - Ecosysteem mentale gezondheid

GEM Deventer is een initiatief van Dimence, gemeente Deventer en Vriendendiensten Deventer. GEM is een initiatief om de mentale gezondheid van de inwoners van de gemeente Deventer te versterken. Met name door het stimuleren van laagdrempelige mentale hulp of begeleiding en door een netwerp op te bouwen van hulpverleners op allerlei gebieden, die gelinkt zijn aan het mentale welzijn.

Streettriage

Streettriage is een samenwerking tussen Dimence, Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse gemeenten. Zorgverzekeraar Menzis financiert het project deels. Het idee achter Streettriage is simpel en doeltreffend. Een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door personen met verward gedrag die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Zij beoordelen ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie. Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken terechtkomen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg.

Enthousiast?

Ga dan via de button hieronder naar onze vacatures.