Interview met Elnathan Prinsen. Op het moment dat mensen vanwege ernstige psychische problemen in een crisissituatie belanden en intensieve zorg nodig hebben, kon een crisisteam tot voor kort alleen een acute opname bieden. Dankzij Intensive Home Treatment (IHT) kunnen opnames tegenwoordig in veel gevallen worden voorkomen.

Dimence wil graag voldoen aan de HIC Monitor. Dit vraagt niet alleen om anders denken en doen, maar ook om een aangepaste fysieke omgeving.