Verpleegkundig Specialist FACT team Kampen

Deel jij ons streven naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen? Denk je in mogelijkheden, werk je resultaatgericht en sta je stevig in je schoenen? Ben je daarnaast als verpleegkundig specialist toe aan de volgende stap? Dan komen wij graag met jou in contact!

Vanwege uitbreidingen willen we graag samenwerken met een verpleegkundig specialist voor FACT Kampen voor 24-28 per week.

Wie zijn wij?
FACT Team Kampen is onderdeel van de divisie Herstelgerichte GGZ van Dimence. Het team bestaat uit ongeveer 9,5 FTE en is multidisciplinair samengesteld, waaronder een verpleegkundig specialist, een psychiater, een klinisch psycholoog, een IPS trajectbegeleider, een ervaringsdeskundige, een maatschappelijk werker, en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

Vanuit het team wordt diagnostiek en geïntegreerde behandeling geboden aan ongeveer 180 patiënten, met een ernstige psychiatrische aandoening en de daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke problemen. We werken vanuit een herstelgerichte visie, waarin niet alleen de kwetsbaarheden maar ook de krachten en eigen hersteldoelen van patiënt centraal staan. Het FACT team werkt grotendeels outreachend, waar nodig met een gedeelde caseload en wijkgericht. Samenwerken met naasten en netwerk vormt een belangrijk onderdeel van ons werk. Vanuit de visie: “herstellen doe je samen”.

Het team is CCAF gecertificeerd.  We zijn momenteel bezig het zorgproces te herzien vanuit de herstelgerichte visie, waaronder de implementatie van de Herstel Gerichte Intake en behandelevaluatie.

Het werkgebied van het team is de gemeente Kampen, een deel van de gemeente Zwartewaterland, en de gemeentes op de Noord Veluwe (Hattem, Elburg en Oldebroek). Het FACT team is gevestigd aan de Bregittenstraat,  ligt in de binnenstad van Kampen en biedt een ruime en lichte werkomgeving en is goed bereikbaar met het OV. Binnen het pand zijn ook AMW de Kern, basis GGZ Mindfit en jeugd GGZ van de Dimence Groep gevestigd.

Wat ga je doen?
Als Verpleegkundig Specialist ben je regiebehandelaar. Dit betekent dat je herstelgerichte en doelgerichte behandelingen uitzet, uitvoert en betrokken zorgcoördinators ondersteund in hun rol en taken. Dit in multidisciplinaire samenwerking met de overige teamleden.  
Je ziet patiënten op kantoor of thuis. Je stelt zelfstandig diagnoses, maakt het behandelplan en schrijft medicatie voor en hebt de ruimte om behandelingen zelfstandig uit te voeren. Dit alles binnen jouw eigen deskundigheid.
Voor het team heb je verantwoordelijkheden in de professionele (door)ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en in het coachen van collega’s. Op onderdelen is het mogelijk dat je geraadpleegd wordt als medebehandelaar. Je draait mee in de diensten buiten kantoortijd. 

We hebben veel te bieden!

  • We bieden een uitdagende baan voor 24-28 uur per week in een stevig en ambitieus team, waar je doet waar je goed in bent.
  • Een vast dienstverband.
  • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen.
  • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.
  • De functie is ingedeeld in FWG 65 conform cao ggz. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan.

Ben jij onze nieuwe collega?
We zoeken een creatieve collega die het leuk vindt om verder te kijken dan die ene richtlijn en hetgeen in de opleiding geleerd is. Je beschikt over durf en doorzettingsvermogen om behandelingen succesvol te laten verlopen waar dat eerder niet lukte. Je hebt een brede oriëntatie en een heldere visie op de zorg en je vak. Je bent in staat om gebruik te maken van een breed palet aan behandelmogelijkheden in complexe situaties.

Meer informatie
Wil je meer informatie, of een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Claudia Merlijn, verpleegkundig specialist/teamleider Zorg, via 06-83064723 of met Driesje van de Kamp, teamleider bedrijfsvoering, via 06-12309776. 

We gaan graag met je in gesprek, solliciteer via de button!