Teamleider Bedrijfsvoering voor de Kliniek Langdurige behandeling Ouderen ggz

Ben jij een gedreven bedrijfsvoerder met uitstekende leidinggevende kwaliteiten en met affiniteit voor de Ouderen ggz? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Even voorstellen
Binnen de divisie Ouderen ggz bieden we specialistische zorg aan patiënten vanaf 65 jaar (en jonger op indicatie) met ernstige psychiatrische problemen. De divisie Ouderen ggz heeft sterk ingezet op ambulantisering. Zo beschikt de divisie over regionaal georganiseerde poliklinieken met mogelijkheden voor intensieve thuisbehandeling (ITB) en opnamefaciliteiten, specifieke functies voor onderzoek en behandeling voor patiënten (vaak jonger dan 65) met neuro psychiatrische problemen en Korsakov.

Daarnaast is er een kliniek voor ouderen waarbij langdurige psychiatrische behandeling noodzakelijk is. De kliniek voor langdurige behandeling voor ouderen met psychiatrische behandeling bevindt zich in Deventer op het Brinkgreven terrein en heeft als locatienaam Huis aan de Dijk (HadD). Er verblijven patiënten met langer durende psychiatrische problematiek, die ernstige beperkingen hebben op meerdere levensgebieden. We werken vanuit de herstelgerichte visie.
Binnen deze visie vormt SRH (steunend relationeel handelen) de basismethodiek van ons handelen.
Er zijn op HadD drie multidisciplinaire behandelteams en een team dagbesteding. Het multidisciplinaire team bestaat, naast verpleegkundigen en zorgondersteuners, uit twee verpleegkundig specialisten, een psychiater, maatschappelijk werk en een gz-psycholoog. Het afgelopen jaar is het proces van zorgdifferentiatie geïmplementeerd en zijn specifieke leefmilieus ingericht. Dit heeft invloed gehad op de competenties van medewerkers.

Het verbreden van de competenties van de medewerkers en zorginnovatie nemen in het ontwikkeltraject een belangrijke plaats in.

Wat ga je doen?
Als teamleider bedrijfsvoering geef je leiding aan drie teams, twee multidisciplinaire teams en het team dagbesteding (totaal ca 36 FTE). Een collega teamleider bedrijfsvoering stuurt het vierde multidisciplinaire behandelteam aan.

Samen met je duale partner, de teamleider zorg en de teamleden ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de teams en de vormgeving van de zorg die zij bieden. Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, voert jaargesprekken en continueert resultaat- en ontwikkelingsgerichte afspraken met medewerkers. Je bevordert de cohesie en de samenwerking binnen de teams. Daarnaast beheer je de toegekende budgetten en leg je hierover verantwoording af. Je draagt bij aan vernieuwingen in de zorg en je onderhoudt samen met de teamleider zorg en teamleden de contacten met alle partners in het netwerk rond de patiënt, binnen en buiten onze organisatie. Voor de korte termijn ligt er een extra accent om, samen met je collega-teamleiders, de thema’s zelfstandige teams en het eigenaarschap voor de kwaliteit van zorg voor de totale kliniek verder vorm te geven.

Ben jij onze nieuwe collega?
We zijn op zoek naar een enthousiaste teamleider die brede ervaring heeft (met veranderprocessen) in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast:

  • Beschik je over een - voor de psychiatrie- relevante academische- of Hbo-opleiding en over een managementopleiding op minimaal Hbo-niveau.
  • Heb je een heldere visie op de GGZ in het algemeen en hart voor de Ouderen GGZ in het bijzonder en draag je deze visie op een stimulerende wijze uit binnen de teams.
  • Houd je van uitdagingen en weet je van aanpakken.
  • Heb je feeling voor teamprocessen en weet je daar met tact, de nodige humor en doortastendheid sturing aan te geven.
  • Ben je innovatief en op samenwerking gericht.
  • Heb je er plezier in de contacten met de zorgpartners in de regio te onderhouden.
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en ben je in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren waarmee mensen zich willen verbinden.
  • Weet je, samen met de teamleider zorg, evenwicht te bereiken tussen behandelinhoudelijk en bedrijfsvoering.

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige behandeling en zorg, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen. We bieden je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s die de zorg, met hart voor de doelgroep ouderen met langer durende psychiatrische problemen, inhoudelijk elke dag weer willen verbeteren.

Wij bieden je een uitdagende functie voor 28- 32 uur als teamleider bedrijfsvoering. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met de intentie deze te verlengen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in FWG 60 van de CAO-GGZ.

De standplaats is Deventer.

Meer informatie
Voor informatie over de functie-inhoud van teamleider bedrijfsvoering kun je contact opnemen met Alineke van Nieuwenhuize, teamleider bedrijfsvoering, via telefoonnummer 06-22840162.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op: maandag 29 juni 2020 in de middag.

Enthousiast geworden? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!