Teamleider Bedrijfsvoering Spoedeisende ggz Medium Care Zwolle

Ben jij een gedreven bedrijfsvoerder met stevige leidinggevende kwaliteiten en heb je affiniteit met de spoedeisende ggz? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnen de divisie Spoedeisende ggz van Dimence zijn wij voor het team Spoed Medium Care (MC) in Zwolle op zoek naar een Teamleider Bedrijfsvoering voor 24-30 uur per week.

De divisie spoedeisende GGZ
De divisie spoedeisende GGZ is een onderdeel van Dimence en richt zich op de klinische en ambulante behandeling van mensen in psychiatrische crisis. 24x7 werken ongeveer 230 gedreven en zeer deskundige professionals aan deze belangrijke opdracht. Het divisiemanagement bestaat uit 9 teamleiders zorg, 8 teamleiders bedrijfsvoering en 2 divisiemanagers zorg resp. bedrijfsvoering.

De divisie Spoedeisende GGZ heeft een belangrijke maatschappelijke rol binnen de keten van opvang en behandeling van personen met acuut verward gedrag. Hiertoe wordt binnen diverse gremia intensief samengewerkt met belangrijke maatschappelijke partners. Op deze manier kunnen opnames worden voorkomen en de eventuele opname worden verkort. De divisie neemt het voortouw op het vlak van innovatie en zorgontwikkeling binnen de spoedeisende GGZ en initieert daartoe steeds nieuwe diensten en ontwikkelingen. Dimence participeert in Volante, een samenwerkingsverband gericht op nog betere zorg. Hierin staat momenteel de acute ggz centraal.

Je gaat werken voor het Spoed MC team. Dit team is gesitueerd in Zwolle, locatie Eerdenlaan.
Het team MC biedt behandeling aan volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die in ernstige crisis verkeren op basis van psychiatrische problematiek die niet meer in de thuissituatie behandelbaar is. Het doel van de opname is om via behandeling de regie over het eigen functioneren te herwinnen tot minimaal een niveau waarop de patiënt weer buiten de opname kliniek verder kan met het dagelijks leven. 

De MC is een open opname afdeling voor patiënten die een psychiatrische crisis doormaken, maar voor wie geen gesloten setting nodig is.
De interventies zijn gericht op het ondersteunen tijdens de crisis zodat er bij de patiënt, naastbetrokkenen en de hulpverleners weer ruimte ontstaat voor verdere (gespecialiseerde) behandeling van de psychische klachten of de psychiatrische ziekte.

Samenstelling team Spoed MC
Het team MC bestaat uit 12 hulpverleners, zijnde verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, vaktherapeuten, zorgondersteuners, leerlingen en stagiaires. Tevens wordt er multidisciplinair samengewerkt met het secretariaat van Spoedeisende Psychiatrie locatie Eerdelaan, manager zorg / systeemtherapeut en maatschappelijk werk.

Het team kenmerkt zich door een enthousiaste en gedreven instelling en gaat voor hoge kwaliteit van zorg. Er is ruimte voor een kritische blik op nieuwe ontwikkelingen en ambities. Uiteraard werken wij volgens de meest recente richtlijnen. 
Binnen Team Spoed MC is er veel kennis in huis en een grote bereidheid om samen het team. verder te ontwikkelen. We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een team waarin naast een grote dosis humor, transparantie en openheid belangrijk is.

Wat ga je doen?
Als teamleider bedrijfsvoering geef je primair leiding aan het multidisciplinaire team van de Spoed MC. Je speelt een belangrijke rol bij de vormgeving en doorontwikkeling van het team. Zowel binnen de regionale context als binnen de divisie. Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, bevordert de cohesie binnen het team en de samenwerking binnen en buiten de organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwingen in de zorg.
Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, voert de jaargesprekken en continueert resultaat- en ontwikkelingsgerichte afspraken met medewerkers. Daarnaast beheer en verantwoord je de toegekende budgetten. 
Het is van belang dat de samenwerking en korte lijnen tussen MC, HIC en IHT onder de aandacht blijft en de unieke positionering van de MC in dit proces behouden blijft.
Je bent (op gezette dagen)  in de rol van opname coördinator, mede verantwoordelijk voor de opname van patiënten binnen de Spoedeisende afdelingen aan de Eerdelaan.

Ben jij onze nieuwe collega?
We zijn op zoek naar een teamleider die brede ervaring heeft (met veranderprocessen) in de GGZ. Verder:

  • Beschik je over een voor de (sociale) psychiatrie relevante academische of HBO-opleiding en over een relevante vervolgopleiding m.b.t. management op min. HBO-niveau.
  • Ben je cijfermatig uitstekend onderlegd.
  • Ben je innovatief en op samenwerking gericht.
  • Ben je inhoudelijk betrokken en oprecht geïnteresseerd naar wat er zich dagelijks op de werkvloer voordoet.
  • Heb je een heldere visie op de zorg en draag je dit op een stimulerende wijze over aan het team.
  • Houd je van uitdagingen en weet je van aanpakken.
  • Heb je feeling voor teamprocessen en weet je daar met tact, de nodige humor en waar nodig doortastend sturing aan te geven.
  • Heb je een duidelijke wijze van communiceren en ben je in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren waarmee men zich wil verbinden.
  • Weet je, samen met de teamleider zorg, evenwicht te bereiken tussen hetgeen behandelinhoudelijk en qua bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak. We leveren hoogwaardige diagnostiek en behandeling, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.
Er is veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.  We bieden je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.
Wij bieden je een uitdagende functie voor 24-30 uur per week. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. De standplaats is Zwolle.
De functie wordt afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in de CAO-GGZ, FWG 60. Daarnaast bieden wij ook eigen aanvullende regelingen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Kreuger, manager bedrijfsvoering Spoedeisende ggz, via telefoonnummer 06-31990091.
Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid, voorrang in deze procedure.

De gesprekken staan gepland op 04 januari 2022 in de ochtend

Enthousiast? Reageer dan direct via de sollicitatiebutton!