Teamleider Bedrijfsvoering High Intensive Care (HIC) Deventer

Ben jij een gedreven bedrijfsvoerder met stevige leidinggevende kwaliteiten en affiniteit met de spoedeisende ggz? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnen de divisie Spoedeisende ggz van Dimence zijn wij voor het team High- & Intensive Care (HIC) in Deventer op zoek naar een Teamleider Bedrijfsvoering voor 24-30 uur per week.

Indien je een enthousiaste beroepsbeoefenaar bent met een BIG-registratie stellen wij het op prijs als je ook nog mee zou willen werken als professional. In dat geval zal de functie worden uitgebreid al naar gelang je inzet als beroepsbeoefenaar in het team.

De divisie spoedeisende GGZ
De divisie spoedeisende GGZ is een onderdeel van Dimence en richt zich op de klinische en ambulante behandeling van mensen in psychiatrische crisis. 24x7 werken ongeveer 230 gedreven en zeer deskundige professionals aan deze belangrijke opdracht. Het divisiemanagement bestaat uit 9 teamleiders zorg, 8 teamleiders bedrijfsvoering en 2 divisiemanagers zorg resp. bedrijfsvoering.

"Beter worden doe je thuis" is onze visie. Om deze reden werkt Dimence met drie Intensive Home Treatment (IHT) teams die crisisbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en zeer intensieve thuisbehandeling leveren en zo opnames voorkomen en na opname ontslag bevorderen. Wanneer een opname noodzakelijk blijkt beschikt Dimence over state of the art opnameafdelingen (Medium Care en High- & Intensive Care) in Almelo, Deventer en Zwolle die recent zijn- ingericht volgens de laatste veldnormen.

De divisie Spoedeisende GGZ heeft een belangrijke maatschappelijke rol binnen de keten van opvang en behandeling van personen met acuut verward gedrag. Hiertoe wordt binnen diverse gremia intensief samengewerkt met belangrijke maatschappelijke partners. De divisie neemt het voortouw op het vlak van innovatie en zorgontwikkeling binnen de spoedeisende GGZ en initieert daartoe steeds nieuwe diensten en ontwikkelingen. Dimence participeert in Volante, een samenwerkingsverband gericht op nog betere zorg. Hierin staat momenteel de acute ggz centraal.

Je gaat werken voor het High- & Intensive Care.
Het team HIC is gesitueerd in Deventer, locatie Rielerenk. De locatie Rielerenk is een grote, moderne locatie.

De HIC is een gesloten opnameafdeling die is bedoeld voor patiënten die op grond van een psychiatrische stoornis in acute ernstige crisis verkeren, waarbij intensieve ambulante behandeling onvoldoende is om de crisis te hanteren of het uit de stoornis voortvloeiende gevaar af te wenden. Het doel van de HIC is deze patiënten binnen een veilige setting waar volgens de nieuwste richtlijnen behandeld wordt, de regie over hun eigen functioneren te laten herwinnen en versterken. Wij verlenen in Deventer zorg en behandeling op een moderne afdeling, verbouwd in 2017, zodat de indeling van het gebouw aansluit bij onze visie.

Op de HIC wordt behandeld en gestreefd naar zoveel mogelijk preventief en de-escalerend werken door het multidisciplinaire team. De basisattitude van de teams is gastvrij en herstelgericht. De wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten worden uitvoerig in kaart gebracht en het behandelbeleid wordt hierop afgestemd om de psychiatrische ontregeling zo vlot en effectief mogelijk te hanteren zodat de patiënt zijn of haar normale leven ook weer kan hervatten.

Intensieve vormen van begeleiding, zoals “één op één begeleiding”, kunnen op een HIC flexibel worden op- en afgeschaald. De werkwijze op de HIC sluit aan bij het herstel-ondersteunend werken. Voor medewerkers op een HIC vinden wij het van belang dat ze hart voor de patiënt hebben en betrokken zijn bij de doelgroep. Eigenschappen als creativiteit, veerkracht, een lerende attitude en het vermogen je kwetsbaar op te kunnen stellen zijn van groot belang. De aard van het werk vraagt om flexibiliteit, integriteit, vertrouwen.

Het team bestaat uit ruim 25 hulpverleners: een psychiater, verpleegkundig specialist, , diverse hulpverleners van de verpleegkundige discipline en vaktherapeuten. Het team kenmerkt zich verder door een enthousiaste en gedreven instelling en een uitgesproken collegiale en informele sfeer. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities en uiteraard werken wij volgens de meest recente richtlijnen.

Het team heeft verschillende opleidingsplekken waardoor er continue voeding is t.a.v. de laatste ontwikkelingen in het veld. Ook wordt er geparticipeerd in divers wetenschappelijk onderzoek. Verder zoeken we actief naar manieren om patiënten bij de besluitvorming in het eigen behandelproces te betrekken en is ROM een vanzelfsprekend geïntegreerd onderdeel van de behandeling.

Wat ga je doen?
Als teamleider bedrijfsvoering geef je primair leiding aan het multidisciplinaire team van de HIC. Je speelt een belangrijke rol bij de vormgeving en doorontwikkeling van het team. Zowel binnen de regionale context als binnen de divisie. Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, bevordert de cohesie binnen het team en de samenwerking binnen en buiten de organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwingen in de zorg en bent een kei in het begeleiden van veranderingsprocessen.

Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, voert de jaargesprekken en continueert resultaat- en ontwikkelingsgerichte afspraken met medewerkers. Daarnaast beheer en verantwoord je de toegekende budgetten. Tevens draagt je bij aan de ontwikkeling van de koers van de afdeling en geef je deze operationeel verder vorm.

Je werkt in dualiteit nauw samen met de teamleider zorg. Verder onderhoud je gezamenlijk met je duaal partner en teamleden de contacten met ketenpartners, zoals politie, ambulancediensten, gemeenten, huisartsen, andere GGZ-instellingen e.d.

Ben jij onze nieuwe collega?
We zijn op zoek naar een teamleider die brede ervaring heeft (met veranderprocessen) in de GGZ. Verder:

  • Beschik je over een voor de (sociale) psychiatrie relevante academische of hbo-opleiding en over een relevante vervolgopleiding m.b.t. management op min. HBO-niveau.
  • Ben je cijfermatig uitstekend onderlegd. 
  • Ben je innovatief en op samenwerking gericht. 
  • Heb je een heldere visie op de zorg en draag je dit op een stimulerende wijze over aan het team. 
  • Houd je van uitdagingen en weet je van aanpakken.
  • Heb je feeling voor teamprocessen en weet je daar met tact, de nodige humor en waar nodig doortastendheid stimulans en sturing aan te geven.
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en ben je in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren waarmee men zich wil verbinden. 
  • Weet je, samen met de teamleider zorg, evenwicht te bereiken tussen hetgeen behandelinhoudelijk en qua bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Wij hebben veel te bieden! 
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak. We leveren hoogwaardige diagnostiek & behandeling, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Er is veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. En we bieden je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.

Wij bieden je een uitdagende functie voor 24-30 uur per week. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd van een jaar. Verlenging van het contract nadien is bespreekbaar. De uren kunnen uitgebreid worden tot een fulltime dienstverband indien je over een beroepsopleiding beschikt en bereid bent om mee te werken in het team. De standplaats is Deventer.

De functie wordt afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in de CAO-GGZ, FWG 60 (of indeling op basis van je beroepsopleiding max FWG 65). Daarnaast bieden wij ook eigen aanvullende regelingen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Kreuger, manager bedrijfsvoering Spoedeisende ggz, via telefoonnummer 0631990091.

De sollicitatiegesprekken (met 2 commissies) worden gepland in de week van 9 resp. 16 november 2020.

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure. 

Enthousiast? Reageer dan direct via de sollicitatiebutton!