Ben jij die ambitieuze Psychiater voor het team Ziekenhuispsychiatrie te Deventer voor minimaal 18 – 24 uur?.

De ziekenhuispsychiatrie heeft als belangrijkste opgave een bijdrage te leveren aan de optimale behandeling voor patiënten met psychiatrische, gedrags- en of verslavingsproblemen in het Deventer ziekenhuis.
Het Deventer Ziekenhuis heeft 371 bedden en omvat een SEH, een ICU, een CCU en EHH.

Het team ziekenhuispsychiatrie werkt nauw samen met het team IHT (inclusief crisisdienst). Onderling wordt er voor elkaar waargenomen. Indien je meer uren wilt werken dan 24 uur kan deze functie uitstekend gecombineerd worden met uren binnen het IHT.

Wat ga je doen?
Als psychiater verzorg je consulten in het Deventer Ziekenhuis (DZ). Tijdens deze consulten beoordeel je het psychiatrisch toestandsbeeld in samenhang met de somatiek. Eventueel bied je aansluitend kortdurende behandeling. Dit doe je in nauwe samenspraak met de medisch specialisten in het DZ. Daarnaast zie je poliklinisch patiënten op aanvraag van de medisch specialisten en kan je deze patiënten langdurig vervolgen indien geïndiceerd. De mogelijkheid bestaat om ECT-behandelingen uit te voeren of daartoe opgeleid te worden.

Tevens vervul je  een consultfunctie  voor de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Hierbij kunnen huisartsen telefonisch advies vragen en kan je als psychiater zelf inschatten of je patiënten ook op locatie wil zien voor uitgebreide diagnostiek.

Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, neemt deel aan intervisie en bevordert de cohesie in het team. Tevens draag je zorg voor de begeleiding van medewerkers in opleiding. Ook lever je op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen de divisie spoedeisende ggz. Uiteraard participeer je in de waarneming.

Als psychiater streef je er naar om altijd de context van de patiënt bij de diagnostiek en behandeling te betrekken en als belangenbehartiger op te treden voor de kwetsbare patiënt. Comorbiditeit van de verschillende ziektebeelden wordt goed in kaart gebracht door jouw expertise op het gebied van psychiatrie en somatiek in te zetten.

De samenwerking wordt bereikt door een proactieve en diplomatieke opstelling, door gastvrij, toegankelijk en flexibel te zijn bij alle consultvragen.

Je stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis en levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering aan teams zowel binnen het Deventer Ziekenhuis als binnen Dimence.

Waar ga je werken?
Het team Ziekenhuispsychiatrie maakt onderdeel uit van de divisie Spoedeisende psychiatrie van Dimence.
Deze divisie omvat op drie locaties een High Intensive Care (HIC), Medium Care en het team IHT (inclusief crisisdienst).
In Deventer zijn deze afdelingen gevestigd in de Rielerenk, een nieuw gebouw dat door middel van een gang verbonden is met het naastgelegen DZ. Binnen de Rielerenk werken 4 psychiaters die elkaar regelmatig treffen en laagdrempelig voor elkaar waarnemen.  In deze divisie streven we naar een behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie. Mocht een klinische opname noodzakelijk zijn, dan bieden we deze in de minst restrictieve omgeving en werken we zo snel als mogelijk naar een situatie waar de behandeling vervolg kan krijgen in de thuissituatie.

Actueel onderwerp is het project Dienstbaar Dichtbij! waarin we de acute zorg opnieuw inrichten om te komen tot meer werkplezier, betere service aan ketenpartners, en de normen  van de Generieke Module Acute Psychiatrie binnen het regiobudget. Jouw bijdrage aan de uitvoering hiervan stellen wij  zeer op prijs.

Team Ziekenhuispsychiatrie
Het team ziekenhuispsychiatrie bestaat uit een verpleegkundig specialist, een verpleegkundig specialist in opleiding en incidenteel aangevuld met een AIOS. Het kleine team kent een goede samenwerking met het team IHT, waarvan de spv zo nodig ook beoordelingen in het ziekenhuis kunnen doen.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek nar een enthousiaste en gedreven psychiater die bovenstaande als een uitdaging ziet. Verder:

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit en beschik je over een duidelijke visie op de zorg
  • Werk je graag samen en sta je open voor de ideeën van collega’s
  • Werk je resultaat gericht en beschik je over een breed scala behandelmogelijkheden voor hoog complexe situaties.
  • Houd je van uitdagingen, benader je complexe situaties met een relativerende en positieve insteek.
  • Heb je een verbindende, open wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat

Wat hebben we te bieden?
Wij bieden je een ambitieuze en prettige werkplek met enthousiaste collega’s. Wij zoeken een collega voor 18-24 uur per week maar gaan graag met je in gesprek over jouw beschikbaarheid.
Daarnaast een uitstekend pakket conform de AMS regeling en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten. Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers. 

Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze ondersteuning kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze patiënten. Vanuit de organisatie wordt je daarnaast gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Werken bij Dimence betekent werken in een ambitieuze organisatie. Onze kernwaarden gastvrijheid, resultaatgerichtheid en veiligheid dragen bij aan het realiseren van onze ambities. Vanzelfsprekend voel je je verbonden met onze kernwaarden.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder. Ook in latere fasen van de carrière bieden wij graag maatwerk.

Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Harm Gijsman, psychiater en manager zorg divisie spoedeisende GGZ, 06-12721204 of Ingrid Meijerman, teamleider bedrijfsvoering divisie spoedeisende GGZ, 06-10897511.

Interesse? Wij gaan graag met je in gesprek!