Psychiater Spoedeisende ggz Zwolle

Wij zijn op zoek naar een psychiater die de opname kliniek en team IHT (Intensive Home Treatment) binnen de divisie Spoedeisende GGZ wil komen versterken!

De kliniek bestaat uit een afdeling High Intensive Care (HIC) met ca 25 bedden en Medium Care (MC) met 12 bedden voor kortdurende acute psychiatrische crisisinterventie en behandeling. Tot de doelgroep behoren volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die in ernstige crisis verkeren op basis van psychiatrische problematiek die niet meer in de thuissituatie behandelbaar is. Het doel van de opname is om via behandeling de regie over het eigen functioneren te herwinnen tot minimaal een niveau waarop de patiënt weer buiten de opname kliniek verder kan met het dagelijks leven. Daarbij is de HIC volop in ontwikkeling en dwang en drang worden zoveel mogelijk voorkomen.

In het IHT team worden patiënten in geval van crisis zo veel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld. Het systeem van de patiënt wordt actief bij de behandeling betrokken en daarbij ondersteund. Ook wordt intensief samengewerkt met diverse ketenpartners. Opnamen vinden zo min mogelijk en zo kort mogelijk plaats. Het IHT team heeft een outreachende wijze van werken.

De kliniek en IHT zijn gevestigd op dezelfde locatie in Zwolle.

Wat ga je doen? 
Als psychiater binnen de teams ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Je coördineert de individuele behandeling in het team en bewaakt de kwaliteit van zorg. 

Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, neemt deel aan intervisie en bevordert de cohesie in de teams. Tevens draag je zorg voor de begeleiding van medewerkers in opleiding. Ook lever je op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen de divisie spoedeisende ggz.

Je bent grotendeels werkzaam voor de afdelingen van de kliniek en tevens voor het IHT.
Daarbij draag je bij aan de ontwikkelingen binnen de HIC en het optimaliseren van de transmurale samenwerking tussen IHT en kliniek. Vertrekpunt hierbij is dat we de patiënt en diens systeem continuïteit van behandeling bieden in samenwerking met externe ketenpartners. Je participeert in de ontwikkeling en implementatie van deze aanpak.

We doen het samen!
Samenwerken vinden we belangrijk binnen Dimence. Dit zeggen we niet alleen, dit doen we ook; in het belang van de patiënten die wij behandelen en hun naasten! Daarnaast werken we actief met 'Beleid Maken We Samen'. Medewerkers worden vroegtijdig betrokken bij veranderingen en denken hier actief in mee.

Werken binnen de divisie spoedeisende psychiatrie is nooit saai en in sommige gevallen kan het een flinke uitdaging zijn. Je staat hierin niet alleen, je werkt nauw samen met de collegae in de teams. De teams zijn gemotiveerd en deskundig. We hechten groot belang aan een open communicatie.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit en beschik je over een duidelijke visie op de zorg
  • Werk je graag samen en sta je open voor de ideeën van collega’s
  • Werk je resultaat gericht en beschik je over een breed scala behandelmogelijkheden voor hoog complexe situaties.
  • Houd je van uitdagingen, benader je complexe situaties met een relativerende en positieve insteek.
  • Heb je een verbindende, open wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor  psychiatrische patiënten verder willen vormgeven volgens de laatste professionele standaarden.

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ maar we bieden ook eigen aanvullende regelingen. Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Bureau Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Melissa Chrispijn, psychiater en teamleider zorg IHT via het secretariaat 038-4692440.

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek!