Psychiater Persoonlijkheidsproblematiek Almelo

Ben jij een gedreven professional en zie jij het als een uitdaging om patiënten met persoonlijkheidsproblematiek de juiste behandeling te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De divisie Specialistische diagnostiek en behandeling is op zoek naar een Psychiater voor het team Persoonlijkheidsproblematiek te Almelo.

De divisie Specialistische diagnostiek en behandeling
De divisie Specialistische diagnostiek en behandeling is onderdeel van Dimence en richt zich op het  bieden van zorg vanuit stoornis specifieke zorgprogramma’s aan patiënten bij wie sprake is van ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Dagelijks werken ongeveer 360 deskundige en gemotiveerde professionals samen met patiënten aan het behalen van gezondheidswinst.

We bieden ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Dit realiseren we doordat onze zorg is vormgegeven middels zorgpaden die gebaseerd zijn op state of the art behandelingen en de meest actuele (zorg)standaarden. Daar waar nodig wijken we af van deze standaarden om te kunnen komen tot efficiënte en doelmatige zorg op maat, waarbij we onze eigen expertise gebruiken. We zijn er trots op dat het meten en bespreken van voortgang en effect van behandeling (ROM) en het komen tot shared decision making een geïntegreerd onderdeel is van onze behandeling.

Het team Persoonlijkheidsproblematiek in Almelo
De teams Persoonlijkheidsproblematiek in Almelo zijn onderdeel van de vier teams binnen de divisie die patiënten met persoonlijkheidsproblematiek cluster B en complex trauma behandelen (de andere teams binnen de divisie zijn gesitueerd in Deventer en Zwolle).

De teams werken expliciet vanuit een MBT-behandelvisie en de geïntegreerde richtlijnbehandeling (SCM). Het team waar je voor komt te werken, behandelt volgens zorgpaden. Het andere team richt zich op de EPA doelgroep persoonlijkheidsstoornissen cluster B, waarbij naast MBT ook elementen als FACT organisatiewijze gebruikt worden. Er is een intensieve samenwerking tussen beide teams.

De teams besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie om mede op basis hiervan de behandelingen op consistente en coherente wijze te kunnen uitvoeren.

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Dit doe je niet alleen; je werkt nauw samen met het multidisciplinair team. Als regiebehandelaar behandel je individuele patiënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid en vastgestelde zorgprogramma’s. Daarnaast geef je op inspirerende wijze supervisie aan artsen in opleiding tot specialist en de eventueel overige basisartsen en verpleegkundige specialisten in het team. Je levert op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam.

Het geven van psychotherapieën of het meedraaien als groepstherapeut in onze groepen behoort ook tot de mogelijkheden.

Ook participeer je in de 24–uurs diensten (voor- en achterwacht). Je hebt oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod.

Samen met de teamleider zorg coördineer je de individuele behandeling in het team en door je zichtbare en actieve bijdrage draag je zorg voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. Je stimuleert innovatie en delen van kennis, neemt deel aan intervisie en bevordert de cohesie in het team.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste psychiater met passie voor het vak. Je beschikt over een brede oriëntatie en over een heldere visie op de zorg. Je bent in staat om dit op een stimulerende wijze over te dragen binnen het team en je staat open voor ideeën van je collega’s. Je hebt affiniteit met de doelgroep. Daarnaast is het van belang dat je psychotherapeutische kennis hebt (met name van MBT). Het is voor jou een uitdaging om snel te schakelen in onverwachte situaties, waarbij je in staat bent constructief samen te werken in complexe situaties. Je bent in staat om gebruik te maken van een breed pallet aan behandelmogelijkheden in hoog complexe situaties. Je hebt een verbindende wijze van communiceren en bent in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren waarmee men zich wil verbinden.

Wij hebben veel te bieden!
Wij bieden je een ambitieuze en prettige werkplek met enthousiaste collega’s. Wij bieden een uitstekend pakket conform de AMS regeling en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten. Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer informatie
Neem voor informatie over de functie en vragen over de procedure kun je contact opnemen met Victor Koppelaar, teamleider of met Arnoud Jansen, psychiater/ Geneesheer directeur, beiden te bereiken via 0546-684000.

Enthousiast? Graag gaan we met je in gesprek!