Psychiater Ouderen

Ben jij een Psychiater die de divisie Ouderen in Zwolle wil komen versterken? Lees dan snel verder!  

Wij hebben diverse mogelijkheden binnen het team Ouderen voor een psychiater:

  • Een structurele plek voor Opname Ouderen Zwolle voor 24 uur per week.

Binnen de divisie Ouderen ggz bieden we specialistische zorg aan patiënten vanaf 65 jaar (en jonger op indicatie) met psychische en psychiatrische problemen. De divisie Ouderen ggz beschikt over uitgebreide regionaal georganiseerde poliklinieken en opnamefaciliteiten, klinieken voor langdurige behandeling, en specifieke functies voor zorg en behandeling aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en Korsakov. De divisie participeert in de A-opleiding zowel voor het aandachtsgebied ouderen als de basisopleiding van de aios. De divisie Ouderen ggz heeft sterk ingezet op ambulantisering. Complexe problemen kunnen in de thuissituatie behandeld worden door op maat op te schalen in zorgintensiteit. 
 
Wat ga je doen? 
Als Psychiater binnen de divisie Ouderen ggz behandel en begeleid je psychiatrische patiënten, veelal als regiebehandelaar. Dit doe je niet alleen: je maakt onderdeel uit van het multidisciplinair team en levert op een stimulerende wijze je bijdrage aan dit team. Je werkt in Zwolle samen met 3 ouderen psychiaters. Daarnaast volg je de ontwikkelingen binnen het vakgebied en heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing.  

In Zwolle bieden we zowel ambulant als klinisch zorg op maat bij complexe problematiek. We werken met dynamische teams, die samen ambulante en klinische behandeling bieden. De gesloten acute opname-afdeling beschikt, naast 16 bedden, over een high care unit. Op de High Care Unit kan de intramurale zorg tijdelijk opgeschaald worden door zeer intensieve behandeling te bieden op de daarvoor speciaal ingerichte Unit.
Het werken bij divisie Ouderen in Zwolle is veelzijdig!

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde Psychiater die graag met ouderen werkt. Verder: 

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit 
  • Werk je resultaatgericht 
  • Beschik je over een duidelijke visie op de zorg 
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat 

Wij hebben veel te bieden! 
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek en behandeling, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen. 

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor oudere psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven. Onze psychiaters worden optimaal ondersteund door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. 

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ maar we bieden ook eigen aanvullende regelingen. Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.
 
Wie zijn wij? 
Dimence is een dynamische aanbieder van specialistische ggz in Overijssel. Wij werken volgens de laatste professionele standaarden en zijn daar trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling. Zo zijn wij koploper op het gebied van ambulantisering en IHT (intensieve thuis behandeling). 
 
Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met de heer Drs. Paul van Dalen, psychiater, manager zorg ouderen ggz en opleider aandachtsgebied ouderen, op telefoonnummer 038-4693121 of mobiel 06-10014021. Of met Saskia Troost, ouderen psychiater en Teamleider Zorg Zwolle op telefoonnummer 038- 469 11 56 of 06- 53 72 84 70.

Enthousiast? Wij gaan graag met je in gesprek!