De klachtencommissie van de Dimence Groep is wegens uitbreiding van activiteiten op zoek naar psychiaters voor de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie telt 15 leden en houdt ongeveer 20 zittingen per jaar in een wisselende samenstelling in het werkgebied van de Dimence Groep (Oost Nederland). Ieder lid behandelt ongeveer 6 zittingen per jaar.

Wat ga je doen?
Bij de Dimence Groep staat het resultaat van de behandeling en de tevredenheid van onze patiënten voorop. Wij vinden het dan ook belangrijk dat een patiënt terecht kan als er een klacht is over de behandeling. De patiënt of naastbetrokkene kan zich met een klacht onder andere wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie is onafhankelijk en onderzoekt ingediende klachten. Daarbij oordeelt zij zonder last of ruggenspraak. De klachtencommissie adviseert in voorkomende gevallen aan de Raad van Bestuur over zaken waarin de reglementen niet voorzien en adviseert over wijzigingsvoorstellen van de reglementen. Ook doet zij voorstellen om de kwaliteit van de klachtenprocedures te blijven waarborgen conform art. 41 van de Wet BOPZ, de wettelijke opvolger Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) en de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

De commissie vervult ook een rol in de behandeling van Bopz-klachten voor een aantal andere Overijsselse zorgaanbieders.

Wie zijn wij?
De zes stichtingen Dimence, Jeugd ggz, Transfore, Mindfit, De Kern en WijZ vormen de Dimence Groep. Samen bieden we basis ggz, forensische psychiatrie, gespecialiseerde ggz en maatschappelijke dienstverlening & welzijn.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar psychiaters die de onafhankelijke klachtencommissie willen komen versterken; vakgenoten die een extra dimensie willen toevoegen aan de kwaliteit van het klachtrecht.

De psychiaters die wij zoeken hebben: 

  • affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg
  • specifieke kennis van de Wet Bopz en overige relevante wetgeving
  • ruime praktijkervaring als beroepsoefenaar in de zorg
  • kennis van het klachtrecht
  • uitstekende communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen
  • flexibiliteit en bereidheid geografische afstanden af te leggen
  • op geen enkele manier betrokkenheid bij de Dimence Groep of aanverwante instelling of opdrachtgever

Wat bieden wij?
Als lid van de klachtencommissie ontvang je een jaarlijkse vergoeding en een reis- en onkostenvergoeding per zitting. Je wordt benoemd voor de periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Lilian Smit, ambtelijk secretaris of Henny Brinkhof, via 0570 – 680852. Een wervings-en benoemingsprocedure maakt onderdeel uit van deze vacature.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!