Psychiater HIC Almelo

Ben jij Psychiater? Affiniteit met spoedeisende psychiatrie? Wil je aan de slag bij een toonaangevende GGZ instelling? Lees dan snel verder!

Wij bieden optimale ondersteuning voor psychiaters!
Om je tijd maximaal aan contact met onze patiënten te kunnen besteden zal je tijdens je werk ondersteund worden door een persoonlijk assistent.

De divisie Spoedeisende Psychiatrie is een dynamisch onderdeel van Stichting  Dimence en bestaat uit verschillende functies, klinisch en ambulant. Gezamenlijk hebben zij één gemeenschappelijk doel: interventies plegen bij die categorie patiënten welke kampt met een acute crisissituatie waarbij hulp geen uitstel duldt. 

Je gaat werken op de klinische afdeling High & Intensive Care. De HIC is een acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een opname nodig is. De afdeling is modern en ruim van opzet en sluit maximaal aan bij de wensen van de patiënten en het behandelteam. 
Je interventies zijn gericht op het bestrijden van de crisis zodat er bij de patiënt, diens naastbetrokkenen én de hulpverleners weer ruimte ontstaat voor verdere gespecialiseerde behandeling van de psychische klachten of de psychiatrische ziekte. 

 Wat ga je doen? 
Als psychiater binnen de HIC ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Je coördineert de individuele behandeling in het team en bewaakt de kwaliteit van zorg. 
Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, neemt deel aan intervisie en bevordert de cohesie in de teams.

Tevens draag je zorg voor de begeleiding van medewerkers in opleiding. Ook lever je op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen de divisie spoedeisende ggz.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de HIC en het optimaliseren van de transmurale samenwerking tussen IHT en kliniek. Vertrekpunt hierbij is dat we de patiënt en diens systeem continuïteit van behandeling bieden in samenwerking met externe ketenpartners. Je participeert in de ontwikkeling en implementatie van deze aanpak.

We doen het samen!
Samenwerken vinden we belangrijk binnen Dimence. Dit zeggen we niet alleen, dit doen we ook; in het belang van de patiënten die wij behandelen en hun naasten! Daarnaast werken we actief met 'Beleid Maken We Samen'. Medewerkers worden vroegtijdig betrokken bij veranderingen en denken hier actief in mee.

Werken binnen de divisie spoedeisende psychiatrie is nooit saai en in sommige gevallen kan het een flinke uitdaging zijn. Je staat hierin niet alleen, je werkt nauw samen met de collegae in de teams. De teams zijn gemotiveerd en deskundig. We hechten groot belang aan een open  communicatie.

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit en beschik je over een duidelijke visie op de zorg
  • Werk je graag samen en sta je open voor de ideeën van collega’s
  • Werk je resultaat gericht en beschik je over een breed scala behandelmogelijkheden voor hoog complexe situaties
  • Hou je van uitdagingen, benader je complexe situaties met een relativerende en positieve insteek
  • Heb je een verbindende, open wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten verder willen vormgeven volgens de laatste professionele standaarden. Onze psychiaters worden optimaal ondersteund door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten.

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ maar we bieden ook eigen aanvullende regelingen.

Vanuit de organisatie word je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en werkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Caroline Petter, teamleider bedrijfsvoering op telefoonnummer 0546-684000.

Enthousiast? Wij gaan graag met je in gesprek!