Psychiater Herstelgerichte GGZ Zwolle

Wij zijn op zoek naar een deskundige en enthousiasmerende psychiater met speciale affiniteit voor de herstelgerichte ambulante GGZ. De patiëntenpopulatie is zeer gevarieerd en vraagt doorgaans om individuele behandeling. We werken herstelgericht en de behandeldoelen van de patiënt zelf zijn daarbij leidend.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een enthousiaste psychiater die als regiebehandelaar aan team FACT Zwolle zuid verbonden is. Je stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis en draagt op inspirerende wijze bij aan een goede cohesie en samenwerking binnen het team. Je levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast werk je ook mee aan de verdere ontwikkeling van de netwerkketen in het sociale domein en ketenpartners. DE FACT methodiek is optimaal geïmplementeerd. Ontwikkeling en zorginnovatie nemen een belangrijke plek in binnen het team. In 2020 zijn we voornemens om voor de doelgroep persoonlijksheidsproblematiek een eigen FACT team op te starten.

De functie
Als psychiater werk je in het multidisciplinaire team FACT Zwolle Zuid. Het FACT team Zwolle Noord is op de zelfde afdeling. Er wordt volop samengewerkt. Je biedt zorg en behandeling aan patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen, draagt hiervoor vakinhoudelijke verantwoordelijkheid, deelt kennis, superviseert collega’s en draagt bij aan de ontwikkeling van de SRH methodiek en een actief familiebeleid. De problematiek is complex en het is een uitdaging om op creatieve wijze de mogelijkheden van verbetering te onderzoeken. Je participeert als achterwacht in de dienstenstructuur buiten kantoortijden voor de kliniek en crisisdienst

Je profiel
Een afgeronde opleiding tot psychiater, of rond je de opleiding binnenkort af, dan nodigen wij je ook uit om te reageren.
Wij bedienen een uitdagende en complexe doelgroep in een mooie aansluitende keten van zorg met andere ambulante FACT teams, het sociaal domein en klinische teams. Wij zijn volop onze herstelgerichte vaardigheden aan het ontwikkelen middels de SRH methodiek. Dit is een mooi moment om in te stappen.

Wij hebben veel te bieden!  
Mocht je geïnteresseerd zijn in een baan in deze uitdagende omgeving en met deze gevarieerde en uitdagende doelgroep schrik dan niet terug contact met ons te zoeken. Dienstverband in de marge 20 tot 36 uur. Er is degelijke secretariële ondersteuning en er heerst een positief werkklimaat.

Wij bieden je een ambitieuze en prettige werkplek met enthousiaste collega’s. Wij bieden een uitstekend pakket conform de AMS regeling en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten.

Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers.

Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten.

Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Bureau Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?”

Lees meer over het Fellowship in de folder.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact opnemen met Karin Slager, teamleider zorg FACT Zwolle zuid via 038 4693100.

Interesse? We gaan graag met je in gesprek!