Psychiater FACT team Kampen

In verband met de pensionering van onze huidige psychiater zijn wij op zoek naar een enthousiaste psychiater die het FACT team Kampen wil komen versterken! 

FACT Team Kampen is onderdeel van de divisie Herstelgerichte GGZ van Dimence. Het team bestaat uit ongeveer 8,5 FTE en is multidisciplinair samengesteld, waaronder een verpleegkundig specialist, een GZ psycholoog, een IPS trajectbegeleider, een ervaringsdeskundige en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

Vanuit het team wordt diagnostiek en behandeling geboden aan ongeveer 160 patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening vanuit een herstelgerichte visie. Het werkgebied van het team is de gemeente Kampen, een deel van de gemeente Zwartewaterland, en de gemeentes op de Noord Veluwe (Hattem, Heerde , Elburg en Oldebroek).

Het FACT team werkt grotendeels outreachend en wijkgericht, met een gedeelde caseload. Het team bestaat sinds 1 oktober 2015. Tot nu toe is er hard gewerkt om de basis van de FACT werkwijze neer te zetten. Het hele team is geschoold in FACT en SRH en iedere ochtend starten we met een FACTbordbespreking. Het doel is om in 2018 gecertificeerd te zijn.

Wat ga je doen? 
Als psychiater binnen het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Je krijgt een centrale rol in de doorontwikkeling van het FACT team. Je behandelt en begeleidt psychiatrische patiënten volgens multidisciplinair vastgesteld behandelbeleid. Daarnaast lever je op een stimulerende wijze bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam en met ketenpartners.

We vragen een actieve houding in de samenwerking met de kliniek en FACT-teams in de regio. Tijdens opnames is er nauw overleg tussen de regiebehandelaar van de kliniek en het FACT team. Naast de zorg voor onze patiënten lever je als psychiater een bijdrage aan ontwikkelingen binnen het vakgebied en heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing.
Het opnemen van de rol van teamleider zorg behoort ook tot de mogelijkheden.

Ben jij onze nieuwe collega?
Je bent een deskundige, enthousiaste psychiater (BIG geregistreerd) en bent kwaliteit- en resultaatgericht. Je beschikt over een brede oriëntatie en over een heldere visie op de zorg en je vak. Je bent in staat om dit op een stimulerende wijze over te dragen binnen het team en staat daarbij open voor ideeën van je collega’s. Het is voor jou een uitdaging om snel te schakelen in onverwachte situaties. Je bent in staat om gebruik te maken van een breed palet aan behandelmogelijkheden in hoog complexe situaties. Je hebt een verbindende wijze van communiceren en kan een inspirerend werkklimaat creëren waarmee men zich wil verbinden.

Wij hebben veel te bieden!
Wij bieden een vast contract voor 24-36 uur per week, in een stevig en dynamisch team. Daarnaast een uitstekend pakket conform de AMS regeling van de CAO-GGZ en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten. Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers.

Wat je verder nog moet weten 
“Behandelen doen we samen”, is het motto van Dimence. We richten ons op goede samenwerking onderling.
Overname van patiënten binnen Dimence vindt veelal plaats door middel van zorgafstemmingsgesprekken. Daarnaast werken we actief met 'Beleid Maken We Samen'. Medewerkers worden vroegtijdig betrokken bij veranderingen en denken hier actief in mee.

Als psychiater word je ondersteund door een persoonlijk secretaresse.

Werken bij Dimence betekent werken in een ambitieuze, organisatie. Onze kernwaarden gastvrijheid, resultaatgerichtheid en veiligheid dragen bij aan het realiseren van onze ambities. In onze  organisatie is verandering een doorlopend proces waarin we verwachten van medewerkers dat ze hierin actieve bijdrage leveren en anticiperen.

Het FACT team is sinds februari 2018 gehuisvest in een vernieuwd pand. Deze locatie aan de Bregittenstraat ligt in de binnenstad van Kampen en biedt een ruime en lichte omgeving. Binnen het pand zijn ook AMW de Kern, basis GGZ Mindfit en jeugd GGZ van de Dimence Groep gevestigd.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met Heleen Westenbroek, Verpleegkundig Specialist/teamleider Zorg via 06-10197820 of met Driesje van de Kamp, teamleider bedrijfsvoering, via 06-30011055. 

We gaan graag met je in gesprek!