(Kinder- en Jeugd) psychiater Verslavingspsychiatrie

Optimale ondersteuning voor psychiaters, om je tijd maximaal te besteden aan onze patiënten!

Wij zijn op zoek naar een (Kinder- en Jeugd) psychiater die het team verslavingspsychiatrie Adolescenten in Zwolle wil komen versterken! Vanuit het team wordt specialistische behandeling aangeboden aan adolescenten van 16-23 jaar bij wie sprake is van een combinatie van verslaving en psychiatrische problematiek. 

Wij bieden deze behandeling zoveel mogelijk poliklinisch maar kunnen ook een opname bieden, gericht op ontgifting, diagnostiek en het aanpakken van psychiatrische problematiek. Wij zetten sterk in op de integrale behandeling van zowel de verslaving als de psychiatrische problematiek. In onze behandelingen streven we naar abstinentie; zeker bij jongeren vergroten we hiermee de kans dat we chronische afhankelijkheid wordt voorkomen. Motiverende gespreksvoering en het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling zijn pijlers in onze zorg.

Wie zijn wij?
Dimence is een dynamische aanbieder van specialistische GGZ in Overijssel. Wij werken volgens de laatste professionele standaarden en  zijn daar  trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling. Zo hebben we in de afgelopen tijd ons behandelaanbod uitgebreid naar het gehele verzorgingsgebied van Dimence. Het adolescententeam maakt deel uit van de polikliniek Verslavingspsychiatrie in Zwolle, en bestaat uit meerdere disciplines, zoals psychiater, GZ-psychologen, verpleegkundigen, systeemtherapeut en verslavingsarts.

Wat ga je doen?
Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces van individuele behandeltrajecten. Je voert de regie over de behandeling van een aantal patiënten die je samen met medebehandelaren ziet. Je bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Daarnaast zet je je expertise in in de behandeling van individuele patiënten, stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid.  Tevens participeer je in de 24–uurs diensten (voor- en achterwacht). 

We doen het samen!
Samenwerken vinden we belangrijk binnen Dimence. Dit zeggen we niet alleen, dit doen we ook; in het belang van de patiënten die wij behandelen en hun naasten! Ook binnen het team is samenwerken belangrijk. Je maakt deel uit van het poliklinische team dat bestaat uit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een verslavingsarts, systeemtherapeuten en GZ-psychologen. Vanuit dit team wordt afgestemd met andere afdelingen over de voortgang van behandelingen van afzonderlijke cliënten. De sfeer in het team is informeel en ambitieus. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
  • Werk je resultaatgericht
  • Werk je graag samen
  • Beschik je over een duidelijke visie op de zorg
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat
  • Heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en lever je graag een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons behandelaanbod

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven. Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. 

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ. Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?”

Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Judith van Olst, teamleider bedrijfsvoering, op telefoonnummer (038) 469 33 22.

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek!