Op het moment dat mensen vanwege ernstige psychische problemen in een crisissituatie belanden en intensieve zorg nodig hebben, kon een crisisteam tot voor kort alleen een acute opname bieden. Dankzij Intensive Home Treatment (IHT) kunnen opnames tegenwoordig in veel gevallen worden voorkomen. "Dat is belangrijk", stelt psychiater Elnathan Prinsen, manager zorg van de divisie spoedeisende ggz bij Dimence. "Als gevolg van een opname lopen mensen schade op. Onderzoek toont aan dat mensen veelal sneller herstellen als zij thuis intensief behandeld worden. Cliënten geven bovendien de voorkeur aan deze vorm van zorg."

Waarom is het belangrijk opnames zoveel mogelijk te voorkomen?

"Bij een opname is al snel sprake van hospitaliseren. Mensen moeten zich conformeren aan allerlei regels. Tijdens een opname kan een patiënt niet meer zijn of haar gewone leven leiden, terwijl de sociale structuur juist zo belangrijk is voor herstel. Eigenlijk zou je iemand alleen acuut moeten opnemen als een goede thuissituatie ontbreekt of als sprake is van grote risico’s die niet af te wenden zijn in de thuissituatie."

Kun je alle benodigde zorg ook in de thuissituatie bieden?

"Doorgaans is dat zeker mogelijk. Multidisciplinaire IHT-teams beschikken over alle voor de behandeling benodigde expertise en de medewerkers kunnen iemand tot driemaal per dag thuis bezoeken. Daarnaast is opschaling naar deeltijdbehandeling mogelijk."

Wat zijn andere voordelen van thuis behandelen?

"De cliënt voelt zich meer op zijn gemak en je ziet als behandelaar hoe iemand echt leeft. Ook is het belangrijk dat het contact met familie en andere direct betrokkenen sneller en op een natuurlijke wijze tot stand komt."

Is deze intensieve zorg overal beschikbaar?

"Dat is nog niet het geval. Maar er is wel steeds meer belangstelling voor IHT. Dimence is een voorloper op het gebied van intensieve zorg thuis. De afgelopen jaren hebben wij heel veel zorgorganisaties geïnformeerd over de voordelen van IHT. Het komt zelfs voor dat zorgverzekeraars ggz-instellingen adviseren om contact met ons op te nemen. Wij verwachten dan ook dat steeds meer mensen dankzij IHT in crisissituaties betere zorg zullen krijgen."