Wij zijn Dimence! - Verpleegkundig Specialist Rob

In Wij zijn Dimence! vertellen collega’s binnen Stichting Dimence over zichzelf, hun team en het werken binnen Dimence. Vandaag is Rob Slootman aan het woord, verpleegkundig specialist ggz bij de afdeling Ouderen ambulant en het Centrum voor Neuropsychiatrie in Zwolle.

Hoi, ik ben...

…Rob Slootman, 56 jaar en verpleegkundig specialist ggz bij de afdeling Ouderen ambulant en het Centrum voor Neuropsychiatrie in Zwolle. Ik houd van afwisseling in werk en heb vanaf 1988 in de ggz binnen verschillende organisaties en zorgprogramma’s en met verschillende doelgroepen gewerkt, zoals jeugd, forensische psychiatrie en het Intensive Home Treatment. Ook heb ik een rijk opleidingsverleden, met opleidingen tot groepsleider, psychiatrisch verpleegkundige, leidinggevende en systeemtherapeut. En sinds 2014 dus ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist ggz.

Als verpleegkundig specialist ggz ben ik breed inzetbaar in de behandeling bij de zorg rond vaak erg kwetsbare patiënten met een verhaal. Bijna altijd is dit het verhaal van een psychiatrische kwetsbaarheid, in combinatie met een neurologische achtergrond. Dit doet een appèl op mijn onderzoekende en analytische kwaliteiten en dit maakt mijn werk erg boeiend en geeft veel diepgang. Hier houd ik van!

Mijn team...

…bestaat uit verschillende disciplines die betrokken kunnen worden bij diagnostiek en behandeling van de complexe problematiek van het Centrum voor Neuropsychiatrie. Naast psychiater, gz-psycholoog en verpleegkundigen zijn er non-verbale behandelvormen mogelijk om maatwerk te bieden in de behandeling. Op dit moment leggen we binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie de laatste hand aan het Zorgprogramma Neuropsychiatrie, waarin helder staat omschreven welke doelgroep we kunnen bedienen en op welke wijze we dit willen doen. De samenwerking is informeel, de lijnen zijn kort en collega’s betrekken elkaar. We werken voornamelijk in de regio Zwolle en Deventer, maar aanmeldingen komen ook bovenregionaal. Naast directe patiëntenzorg zijn we ook betrokken bij consultatie en advies.

Ik haal voldoening uit...

…contacten met patiënten en hun familie, waarbij allen het gevoel hebben gehoord te worden. Binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie betekent dit ook vaak puzzelen over de diagnostiek, hoe kunnen we de patiënt en het omringende systeem het beste begrijpen en wat kunnen we hen meegeven. Soms betekent dit een intensieve vervolgbehandeling; soms kan het betekenen dat een vorm van begeleiding wordt gezocht buiten de ggz. Maatwerk, daar gaat het om! Niet zelden betreffen het patiënten die al meerdere psychiatrische behandelingen hebben gevolgd, waarbij de impact van hersenletsel als oorzaak of in stand houdende factor niet goed wordt gezien. Het geeft voldoening om aan dit verhaal dan een neuropsychiatrisch perspectief te kunnen toevoegen.

Mijn meest bijzondere moment binnen Dimence...

…kan ik zo niet benoemen, dat zijn er teveel! Het zijn de momenten waarop ik zelf progressie maak in mijn ontwikkeling als professional, bijvoorbeeld hoe ik als verpleegkundig specialist ggz steeds meer ruimte krijg en neem om mijn rol als regiebehandelaar vorm te geven. Waarbij ik mijn eigen grenzen verleg en steeds nieuwe competenties ontwikkel. Het zijn ook de momenten waarop een behandeling naar tevredenheid wordt afgesloten. Waarbij weliswaar de psychiatrische klachten of de beperkingen niet altijd zijn verminderd of verdwenen, maar waar mensen weer verder kunnen met het leven, eventueel met ondersteuning.