Wij zijn Dimence! – Verpleegkundig specialist ggz Karin Slager

In Wij zijn Dimence! vertellen collega’s over zichzelf, hun team en het werken binnen Dimence. Vandaag is Karin Slager aan het woord, verpleegkundig specialist ggz en Teamleider Zorg bij het Team FACT Zwolle-Zuid.

Hoi, ik ben…

…Karin Slager, 38 jaar oud. Sinds 2009 ben ik werkzaam binnen Dimence.

Ik ben in 2008 aangenomen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Deze opleiding heb ik succesvol gevolgd en afgerond. Een mooie route waarin ik de organisatie goed heb leren kennen. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij een ACT-team; dit team is ondertussen doorontwikkeld naar een FACT-team. Momenteel werk ik als verpleegkundig specialist ggz en Teamleider Zorg bij Team FACT Zwolle-Zuid.

Mijn team…

…is multidisciplinair opgebouwd uit verpleegkundigen, SPV, maatschappelijk werk, IPS, ervaringsdeskundigheid, GGZ-VS, psychiater en psycholoog. We werken nauw met elkaar samen en voelen ons in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de zorg die we leveren aan bijna tweehonderd patiënten. We starten onze dag met elkaar en bespreken in een half uur de patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Dit doen we middels het zogenoemde FACT-bord-overleg. We leveren zorg aan de EPA-patiënten en patiënten die niet goed aanhaken bij reguliere zorgprogramma’s, ofwel zorgpaden.

In ons werk zijn we continu op zoek hoe we onze behandeling effectief en richtlijnconform kunnen inzetten, maar ook waar we kunnen afronden op het moment dat we overbodig worden. We werken nauw samen met onze ketenpartners en het netwerk om een patiënt heen. Onze doelgroep dwingt ons regelmatig om creatief, assertief en flexibel te zijn, waarbij we behandelingen uitvoeren in de leefomgeving van de patiënt. Zo kan het zijn dat we het ene moment exposureoefeningen uitvoeren bij iemand thuis, een ander moment een zorgafstemmingsgesprek hebben op een zorgboerderij en nóg een ander moment een suïcidaliteitsbeoordeling uitvoeren op het politiebureau.  

Ik haal voldoening uit…

…het kritisch kijken naar de geleverde zorg, om uiteindelijk iets bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven voor een ander. Daarbij geeft het werken in een kundig, gezellig team waar veel gelachen wordt mij meer werkplezier. Een gedeelte van onze caseload haakt niet aan bij reguliere zorgpaden. Wanneer het ons lukt om middels de presentiebenadering aansluiting te vinden, contact te maken en vanuit daar een behandelrelatie op te bouwen, voel ik voldoening.

Mijn meest bijzondere moment binnen Dimence…

…vond bij een patiënt thuis plaats. Soms vraagt ons werk een lange adem en komen we op plekken of in situaties waar je normaliter liever op afstand blijft. Met een collega ben ik ooit bij een psychotische patiënt thuis geweest in een woning die leek op en rook naar een kattenbak. Een woning waar ik later tijdens mijn zwangerschap niet eens meer binnen ben geweest, in verband met het risico op besmetting met de parasiet toxoplasmose gondii (om even de ernst aan te tonen). Het huis was verre van schoon, waarbij afwas ongewassen en opgestapeld in de keuken stond. Ons doel in deze fase contact maken, present zijn en motiverende gespreksvoering voeren over medicatiegebruik.

Bij binnenkomst werden we begroet met koffie, welke zonder te vragen voor ons klaar werd gezet. Vol verbazing heb ik naar mijn collega gekeken die de koffie met grote teugen opdronk en de patiënt vervolgens hartelijk bedankte voor zijn gastvrijheid en lekkere koffie, waardoor ruimte ontstond voor contact en het spreken over zijn wens om in een restaurant te werken. Het gaf een mooie ingang voor een gesprek.

Onderweg naar kantoor heb ik mijn verbazing en respect uitgesproken richting mijn collega over het opdrinken van de koffie en vervolgens opgebiecht dat ik de koffie ergens geloosd had. Taferelen als deze, waarin verbazing in een situatie voorop staat, maken we vaker mee en zorgen voor veel lachuren binnen ons team. Het maakt ons werk nooit saai!