Stichting Dimence biedt specialistische ggz in Overijssel en dat bieden we aan iedereen! Ongeacht leeftijd, sekse en cultuur. Bijvoorbeeld voor mensen met een (manische) depressie, een fobie, een psychose, ADHD, autisme, dementie of een verslaving. Ook organiseren we activiteiten voor mensen met lichte klachten, bijvoorbeeld voor mensen die veel piekeren, zich zorgen maken over hun eetgedrag of lichte somberheidsklachten hebben.

Ook ondersteunen we ouders, partners en andere naastbetrokkenen. Het leren omgaan met problemen en het vergroten van begrip zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Als iemand zorg ontvangt van een andere instelling en behoefte heeft aan een second opinion, geven we graag onze mening over een diagnose of behandeling.

Bij Dimence kun je aan de slag in het werkveld waarin jij het beste tot je recht komt. Er altijd een match met je eigen ontwikkeling te vinden!

Onze zorgvisie:

  • We betrekken de achtergrondgeschiedenis en omgeving van de patiënt bij de diagnostiek en behandeling.
  • We bieden ambulante zorg waar dat kan en intramurale zorg als dat nodig is.
  • We zetten ons in voor goede ketenzorg en zijn daarin een betrouwbare partner.
  • We gebruiken de inbreng van (ex-)patiënten, familie en naastbetrokkenen om onze zorg te verbeteren